info@kwaliteitinzorg.com

(030) 307 91 40

Tirionlaan 1

,

3528BM Utrecht

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de cliënten, potentiële cliënten en partners van KIZ. KIZ besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door de website van KIZ.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit de publicaties van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIZ openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, fotokopie of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.