info@kwaliteitinzorg.com

(030) 307 91 40

Tirionlaan 1

,

3528BM Utrecht

Verpleging

Verpleging is gericht op verpleegkundige taken, zoals het toedienen van medicatie, wondverzorging, geven van injecties, etc. Verpleging wordt uitgevoerd door gediplomeerde hulpverleners. Zij kunnen in opdracht van een arts handelingen uitvoeren, of de cliënt begeleiden om activiteiten aan te leren en correct uit te voeren wanneer iemand de zorg zelf uitvoert.
U krijgt de juiste verpleegkundige zorg in een voor u vertrouwde omgeving

Verpleging

Wijkverpleging wordt door onze eigen wijkverpleegkundige aangevraagd. Deze zal uw zorgvraag en behoefte in kaart brengen en een juiste, op uw situatie passende indicatie afgeven. Deze deskundige wijkverpleegkundige zal bepalen hoeveel en hoe lang u hulp of zorg nodig heeft. Een zogenoemde indicatie of beschikking zal uiteindelijk door haar worden afgegeven en direct worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Wijkverpleging houdt in dat u persoonlijke zorg en verpleging aan huis krijgt, thuiszorg in de volksmond genoemd. Deze zorg bestaat o.a. uit de algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals hulp bij het wassen/ douchen, aan en uitkleden, reguleren van het medicijngebruik, wondverzorging, het geven van injecties en overige zorg- en verpleegkundige handelingen. Door toedoen van lichamelijke ziekten, lichamelijke beperking of dementie wordt de zorg ingezet. Indien u een geldige indicatie krijgt voor het ontvangen van thuis(zorg), zullen wij aan de hand van het door de wijkverpleegkundige opgestelde zorgplan, ervoor zorg dragen dat professionele verzorgende of verpleegkundige, de zorg bij u thuis komen verlenen. In overleg met u als klant wordt er een rooster opgesteld van (wekelijkse) zorgmomenten op dagen en tijdstippen afgestemd op uw persoonlijke dagritme.

KIZ dient ook prettig te zijn. Naast het leveren van professionele zorghandelingen, nemen onze verzorgende ook echt de tijd voor u als mens en niet als nummer. Het is namelijk wel zo fijn om een goed contact op te bouwen met een vaste verzorgende of verpleegster. Onze voorkeur gaat er dan ook naar uit om de zorg door een vaste verzorgende te laten uitvoeren, het is immers het fijnst voor u als er niet elke keer een vreemd gezicht bij u voor de deur staat. Voor veel alleenstaanden zijn de verzorgende of verpleegsters namelijk het eerste contact wat zij hebben met de buitenwereld als de deurbel gaat. Thuiszorg wordt vaak uitgevoerd op momenten die zeer cruciaal zijn voor u om de dag weer fris en verzorgd te beginnen, of juist om uw nachtrust weer ondersteund en verzorgd tegemoet te gaan.

Een prettige, motiverende start of afsluiting van de dag is vaak bepalend voor een opgewekt humeur en draagt bij in het algemeen welbevinden van een ieder. Door het leveren van deskundige zorg op een positieve en plezierige draagt KIZ graag bij in het verbeteren of in stand houden van uw algemene gezondheid!

Zorg in Natura
De wijkverpleging van KIZ wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, zonder dat u hiervoor het Eigen Risico betaald. Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekering kunt u gebruik maken van Zorg in Natura (ZIN). In dit geval regelt KIZ alle financiële administratie direct met uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat bepaalde vormen van specialistische zorg enkel in de vorm van ZIN worden aangeboden.